Edukacja i kultura

Założenie dworskie w Małkowie od początku XIX w. stanowiło miejsce spotkań, otaczało opieką i wsparciem artystów oraz wspierało wszelką działalność patriotyczną.

Od września 2013r. działa Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie, która ma za zadanie opiekę nad zabytkiem, oraz zajmuje się przedsięwzięciami kulturalnymi.

Działalność prowadzona w Małkowie nawiązuje do chwalebnej przeszłości.
Jesteśmy otwarci na współpracę przy różnych inicjatywach edukacyjnych i obywatelskich.

Zapraszamy do współpracy!

Aktualne wydarzenia:

Rodzina Pstrokońskich

Salon artystyczny Pstrokońskich.

Nasze cykliczne przedsięwzięcia:

  • Akademia Obywatelska – raz w miesiącu spotykamy się na prelekcji związanej z naszym regionem, jego historią, rozwojem, sprawami bieżącymi.

Archiwum projektów:

 

 

Podziel się tą informacją!