Miesięczne archiwum: Maj 2015

29 maja – promocja płyty

Opublikowano Promocje |

Akademia Obywatelska – 22 maja – spotkanie z gwiazdami

Opublikowano Promocje |

„70 lat temu. Polska 1945”

Wystawę można oglądać od 8 do 22 maja od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. Wystawę będziemy udostępniać na życzenie w innych godzinach/dniach po uprzednim kontakcie telefonicznym (44 829 55 11).

Opublikowano Promocje |